Pravidlá

Pravidlá

Dogdancing Club Slovakia sa riadi pravidlami Dogdance International. V dogdancingu sa neskladajú skúšky, vytvorili sme však pre vás počas covidu zaujímavé dogdancingové testy. Pre účasť na súťažiach potrebujete licenčný zošit. 

Trieda 0 - 1:30 – 2:30 minutes
Trieda 1 1:30 - 2:30 minutes
Trieda 2 2:15 - 3:15 minutes
Trieda 3 3:00 - 4:00 minutes
Trieda Trio 2:00 - 3:00 minutes
Trieda Quartett 2:00 - 3:00 minutes
Trieda Seniori / Handicap 1:30 - 2:30 minutes