Všeobecné pravidlá

14.06.2023

Všeobecné pravidlá a definície tried

Definícia divízie Freestyle (F)

V kategórii freestyle si môže vyberať tím do choreografie všetky psie cviky vrátane heel pozícií. Nie sú vyžadované žiadne povinné cviky.

Definícia divízie Heelwork to music (HtM)

V kategórii HtM sa pes pohybuje v minimálne 75% času choreografie v predpísaných heel pozíciách. Žiadna konkrétna z nich nie je však povinná, psovod si môže vyberať z pozícií aj smerov ľubovoľne. DDI rozlišuje 18 pozícií (Na ME a MS sa však uznáva len 10 z nich).

Maximálne 25% z choreografie môže psovod využiť na freestylové cviky, prechody či cviky ďalej od psovoda. Ak sa pes pohybuje pri nohách psovoda ináč než štandardne, t.j. plazí sa, skáče na troch nohách, na dvoch nohách, alebo psovod nestojí na nohách, ale plazí sa či kľačí, ráta sa to ako freestylový cvik. Tanečné pohybu psovoda sú povolené.

Heel pozícia musí byť jasne identifikovateľná. Vzdialenosť medzi psovodom a psom je čo najmenšia, ale nevyžaduje sa kontakt. Pozície musia byť predvedené v stoji (t.j. pes v stoji a v pohybe na štyroch labkách a v pohybe, psovod v stoji a v pohybe na jeho chodidlách. Pozície sú predvádzané v akomkoľvek tempe a v štyroch smeroch (dopredu, dozadu a doľava, doprava). 

Požiadavky pre účastníkov:

Akýkoľvek pes sa môže zúčastniť súťaže pod pravidlami DDI a tiež vyhrať tituly DDI. Pre vstup do súťaže nie je potrebný iný certifikát či skúška. Minimálny vek pre psa je 6 mesiacov pre fun triedu, 15 mesiacov pre oficiálnu triedu. Pes do 15 mesiacov sa môže zúčastniť len jedného štartu v jeden deň, nad 15 mesiacov môže štartovať dvakrát. 

Súťaž nie je povolená pre sučky v druhej polovici gravidity a kojace sučky.

Pravidlá súťaženia

Psovod je zodpovedný za svojho psa počas celého priebehu súťaže. Vstup na súťaž či štartovné sa stáva vlastníctvom organizátora súťaže, aj keď psovod rozhodne nenastúpiť na svoj štart.

Korekčné pomôcky ako sťahovací obojok, ostnatý či elektronický obojok sa považujú na neférované správanie voči psovi a sú prísne zakázané.

Počas štartu môže mať pes na sebe obojok alebo dekoráciu okolo krku. Do ringu môže byť privedený na vodítku, s náhubkom alebo aj na postroji, ale po vstupe do ringu ich musí psovod vyložiť mimo súťažnú plochu.


Súťažný ring

Povrch a ohraničenie plochy

- povrch by mal byť dogfriendly a čo najmenej šmykľavý

- ring by mal byť presne definovaný, s nepriehľadným ohraničením / mantinelmi

- ring by mal byť čo najuzavretejší. Ak to nie je možné, vstup a výstup by mali byť označené líniou. Líniu kontroluje steward, ak pes prejde počas štartu túto líniu von z ringu, tím je diskvalifikovaný.

Veľkosť ringu

- minimálna veľkosť na súťaž je 8x10 metrov, ale pre oficiálne triedy je to minimálne 12x15 metrov

- na národné majstrovstvá alebo medzinárodné šampionáty to musí byť minimálne 12x15 metrov, odporúča sa však viac

- v prípade, že sa uchádza viac organizátorov o organizáciu šampionátu, uprednostnený bude organizátor s väčším ringom

Dodatočné informácie:

- rozhodcovia vždy rozhodujú z dlhšej strany ringu

- Medzi ringom a sediacimi divákmi vždy musí byť vzdialenosť

- v prvom rade pri ringu nesmú mať diváci psa ani konzumovať žiadne jedlo

Prípravný ring:

- súťažiaci tím sa môže pripravovať na štart v prípravnom ringu bez toho, aby bol vyrušený

- ideálne má prípravný ring rovnaký povrch ako súťažný ring

Súťažné triedy

Všeobecné pravidlá:

FUN triedy

- minimálny vek na súťaženie je 6 mesiacov

- psy pod 15 mesiacov nemajú dovolené v choreografii predvádzať skoky, chôdzu na zadných nohách, plazenie a pohyby, kde pes cúva

- tím sa môže zúčastňovať fun tried v nelimitovanom počte, môže zároveň štartovať vo fun aj v oficiálnych triedach.

- vo fun triedach je povolené psa motivovať jedlom aj hračkami a používať tréningové pomôcky.

- rozhodcovia dávajú tímu po predvedenom výkone verbálny feedback, nerátajú sa body a zo súťažiacich vo fun triede sa nevytvára poradie súťažiacich.

Druhy fun tried:

- Beginner F alebo Htm (pre súťažiacich úplne prvýkrát), Open, Senior (dobrovoľne pre psy staršie ako 8 rokov alebo pre psy obrovských plemien starších ako 6 rokov), Handicap (dobrovoľne pre psy s fyzickým handicapom)

- Lucky Dip – súťažiaci si náhodne vylosuje pesničku počas svojej registrácie. Lucky Dip môže byť tematický, tematiku ohlasuje organizátor vopred.

- Training Class – tím dostane verbálny feedback špeciálne na vopred vybranú oblasť choreografie

- Trio (jeden psovod, dva psy), quarteto (dvaja psovodi a dva psy), Groups - skupiny (pre viac ako dva tímy)

Organizátor si môže vybrať, ktoré fun triedy otvorí.

Oficiálne triedy

Minimálny vek na vstup do oficiálnych tried je 15 mesiacov v deň súťaže. Na vstup do triedy 3 musí mať pes dosiahnutý vek 3 roky v deň súťaže.

V oficiálnych triedach nie je povolené používať motivačné a tréningové pomôcky. Psovod nesmie vstúpiť do ringu s jedlom, hračkou, klikerom, targetmi a pod. Motivačné a tréningové pomôcky sú povolené len mimo ringu a v prípravnom ringu.

- vstup do tried senior/handicap je dobrovoľný. Akonáhle sa tím rozhodne vstúpiť do triedy senior/handicap, už nemôže štartovať v inej oficiálnej triede. Môže však stále štartovať v kategóriách trio a quarteto. Kat. senior/handicap je jediná trieda, kde psovod môže informovať rozhodcov o zdravotnom stave a veku svojho psa v informačnom liste.

- štart v juniorských kategóriách je dobrovoľný. Juniori môžu vstúpiť do bežných tried kedykoľvek. Pre postup do vyšších tried sú rovnaké povinnosti ako pre bežné oficiálne triedy, vyžaduje sa tiež licenčný zošit.

Rozhodovanie:

- rozhodcovia posudzujú tímy bodovým hodnotením na základe štartu v ich triedach.

- na rozhodnutie sa používa priemer bodov od všetkých rozhodcov

- individuálne známky od jednotlivých rozhodcov sú publikované anonymne (od roku 2022)

- ak majú dva tímy rovnaké body, rozhoduje vyšší súčet bodov v teamworku. Ak je hodnota dvoch tímov stále rovnaká, rozhoduje plynulosť (flow), dynamika (dynamism), predvedenie (execution), koncept (concept), obsah (content), choreografia a obtiažnosť.

Licenčné zošity

Pre štart v triedach 0, 1, 2, 3, senior/handicap aj juniori je potrebné mať licenčný zošit.

Tím musí nastúpiť do najnižšej triedy (1, prípadne trieda 0, ktorá je dobrovoľná). Ak už tím nastúpil vo vyššej triede v jednej divízii, môže sa rozhodnúť, či v druhej divízii nastúpi v nižšej triede alebo hneď do rovnakej, v akej už súťaží.

Ak sa tím rozhodne nastúpiť do vybranej triedy, na ďalší prestup vyššie už zbiera postupové body.

Postupové body

Každý tím súťažiaci v kat. 1 a 2 zbiera postupové body. Postupový bod získava, ak dostane od rozhodcov priemer 150 bodov a viac. Ak tím získa aspoň dva body, môže postúpiť vyššie. Ak získa 7 bodov, musí postúpiť vyššie. Výnimka je pre triedu 0, ak v triede 0 tím získa dva postupové body, musí postúpiť do triedy 1 (alebo štartovať vo fun).

Vstup do tried trio a quartet je možný kedykoľvek a nie je tu potrebný licenčný zošit.

- Ak tím nepredloží na registrácii licenčný zošit potrebný na štart v danej triede, nemôže v tej triede v ten deň štartovať.

- Licenčný zošit je potrebný zvlášť pre freestyle a zvlášť pre heelwork.

- Licenčný zošit je platný pre konkrétny tím psovod a pes, každá ďalšia kombinácia (psovod a ďalší pes, alebo pes s iným psovodom) potrebuje svoj licenčný zošit.

Licenčný zošit sa objednáva priamo z DDI na stránke dogdance.info alebo si slovenskí členovia Dogdancing Club Slovakia môžu objednať slovenskú verziu. 

Dĺžka hudby:

FUN:

Beginner: Maximum 2:00 minutes, 

Open: Maximum 4:00 minutes 

Trainee: Maximum 4:00 minutes 

Senior/ Handicap: Maximum 2:30 minutes 

Trio: 1:30 - 3:00 minutes Quartett: 1:30 - 3:00 minutes Groups: 1:30 - 4:00 minutes 

LuckyDip: Maximum 3:30 minutes (The handler can decide to stop the music at any point up to the maximum time). 


Oficiálne triedy

Trieda 0 1:30 – 2:30 min

Trieda 1 1:30 - 2:30 min

Trieda 2 2:15 - 3:15 min

Trieda 3 3:00 - 4:00 min

Trio 2:00 - 3:00 min

Trieda Quartett 2:00 - 3:00 min

Trieda Seniori/ Handicap 1:30 - 2:30 min

Povinne organizované triedy

Organizátor musí vždy ponúknuť plný balíček danej divízie (Htm alebo F), čiže 0, 1, 2, 3, k tomu senior/handicap.

Organizátor sa môže rozhodnúť, či otvorí aj triedy trio, quartet a fun triedy. 

.