Dĺžka hudby, vek psa

14.06.2023
Dĺžka hudby:

Trieda 0 - 1:30 – 2:30 minutes
Trieda 1 1:30 - 2:30 minutes
Trieda 2 2:15 - 3:15 minutes
Trieda 3 3:00 - 4:00 minutes
Trieda Trio 2:00 - 3:00 minutes
Trieda Quartett 2:00 - 3:00 minutes
Trieda Seniori / Handicap 1:30 - 2:30 minutes

Minimálny vek na súťaženie je dosiahnutý vek max. v deň súťaže:

- Fun triedy = 6 mesiacov
- Oficiálne triedy = 15 mesiacov

- FS 3 / HTM 3 = 3 roky