Kvalifikácia tímov na ME a MS

22.05.2023

Pravidlá na kvalifikáciu sa stanovili v roku 2012, keď Slovensko posielalo prvú reprezentáciu na majstrovstvá Európy. 

Slovenské tímy sa môžu kvalifikovať na:

OEC (Open European Championship) - súťažiť tu môžu psy bez ohľadu na pôvod, prihlasovať národné tímy prednostne prihlasuje národná organizácia (v našom prípade Dogdancing Club Slovakia). 

FCI WC (FCI Majstrostvá sveta) - súťažia výhradne psy s preukazom pôvodu od FCI. Národné tímy prednostne prihlasuje národná organizácia (v našom prípade Dogdancing Club Slovakia) s oficiálnym potvrdením od národnej FCI organizácie. 

Národný tím tvoria štyri dvojice (človek a pes, pričom jeden psovod môže utvoriť až tri rôzne dvojice so svojimi psami). Jeden tím je heelworkový, jeden tím freestylový. Do súťaže národných tímov sa rátajú tri najlepšie výsledky. 

Crufts: na Crufts je kvalifikovaný víťaz freestylu na majstrovstvách Slovenska.

KVALIFIKÁCIA:

Na kvalifikáciu je potrebné byť členom klubu v danom kalendárnom roku, v ktorom kvalifikačné preteky prebiehajú a 12 mesiacov do otvorenia prihlasovania na príslušný šampionát musí tím absolvovať aspoň dve súťaže DDI (v rámci celej Európy) v divízii, ktorú chce reprezentovať. Výsledky zo súťaží posiela emailom klubu. Rozhoduje najvyšší bodový súčet tímu. 

Kvalifikovať sa môže aj tím z nižšej triedy, pričom k výsledkom zo súťaže sa zarátavajú výkonnostné body nasledovne:

Do štartu vo výkonnostnej triede 2 sa pripočítava 5 bodov za každý štart. Do štartu vo výkonnostnej triede 3 sa pripočítava 10 bodov za každý štart. 

Víťazi z divízie heelwork a freestyle na majstrovstvách Slovenska sa automaticky kvalifikujú na šampionáty, ktorých prihlasovanie sa uskutoční do 12 mesiacov od konania MSR.