Podmienky na prestup v jednotlivých triedach

14.06.2023

Triedy sa rozlišujú na fun triedy a oficiálne triedy.

Vo fun triedach môže štartovať akýkoľvek tím bez potreby licenčného zošita. Tím môže štartovať vo fun triede a zároveň aj v oficiálnej triede v jeden deň súťaže.

Licenčný zošit je potrebný pre štart v triedach 0, 1, 2, 3.

Trieda 0 je nepovinná trieda pre začiatočníkov, ktorí ešte neštartovali v žiadnej oficiálnej kategórii dogdancingu, povolená v nej je motivácia psa v ringu. Tím môže kedykoľvek prestúpiť vyššie do triedy 1, povinnosť prestupu je však po dvoch získaných bodov, maximálny počet štartov je nulkách je 5. 

Trieda 1 je povinná pre začiatok v oficiálnych triedach. Tím však môže nastúpiť rovno do triedy 2 alebo 3, ak už súťažil v podobných triedach podľa iných pravidiel dogdancingu v iných krajinách. Prestup do vyššej triedy je možný po zisku dvoch prestupových bodoch, čo znamená, že tím dvakrát dosiahol aspoň 150 bodov. Postup po zisku dvoch postupových bodov je dobrovoľný, po siedmych však povinný. Prestup do nižšej triedy nie je možný.


V triede seniorov môže tím štartovať, ak pes dosiahol aspoň 8 rokov. Potom však už nemôže štartovať v oficiálnych triedach.

V triede handycap môžu štartovať psy s hendikepom, musia však byť klinicky zdravé (pes s amputovanou končatinou, pes nevidiaci či nepočujúci...)