DOGDANCING CLUB SLOVAKIA

Chcete si vyskúšať dogdancing?

Môžete sa k nám pridať online alebo osobne. Hlavné sídlo má klub v Galante, pomôžu vám však aj lektorky v Bratislave či na Liptove.

Určite nevynechajte náš kemp na Duchonke!